Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej S.A. 11-10-2023r w godzinach 08:00 - 10:00 !!!

Informacje po spotkaniu Zarządu WZZPP 02-03-2019r


2 marca 2019 odbyło się spotkanie Zarządu WZZPP. Poruszono na tym spotkaniu szereg różnych kwestii, począwszy od oczekiwanego przez pracowników wzrostu wynagrodzeń, po kwestie pracowników PPO, problemów codziennej pracy listonoszy i innych grup zawodowych.  W związku z dramatyczną sytuacją pracowników, opracowano i przyjęto szereg działań, jakie mogą być podjęte z naszej strony, celem poprawy warunków pracy i wynagrodzeń. O szczegółach nie będziemy informować, gdyż zależy nam by Pracodawca nie był przygotowany na nasze ewentualne kroki. Jakie będą wdrożone scenariusze uzależniamy od woli nie tyle rozmów, co konkretnych decyzji ze strony Kierownictwa Spółki, które to wpłyną na poprawę warunków pracy i wynagrodzeń załogi. Póki co przyjęte zostało przez Zarząd WZZPP stanowisko, z którym można zapoznać się tutaj. W dniu dzisiejszym, stanowisko to zostało przesłane Pracodawcy i po kilku godzinach otrzymaliśmy odpowiedź, którą prezentujemy poniżej:

Uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 10 Ust. 1 p. 2 ZUZP pracodawca i działające w PP S.A. Organizacje zakładowe reprezentatywne, prowadzą negocjacje n/t wysokości funduszu wynagrodzeń na 2019 r. w PP S. A. Przewidujemy zakończenie procedowania w tym temacie do ok. 15 marca b.r. Następnie w marcu zaprosimy wszystkie zw. zaw. na spotkanie w/s podziału funduszu wynagrodzeń osobowych na jednostki organizacyjne, na podstawie art. 10 Ust. 2 puk. 1 i 2 ZUZP .         

Podczas spotkania podjęto szereg Uchwał, które to dostępne są do wglądu dla członków związku w poszczególnych Komisjach Terenowych. Od 02 marca 2019 roku, wzrastają wypłacane członkom związku zasiłki statutowe. I tak dotychczas wypłacane zasiłki statutowe z tytułu narodzin dziecka, zgonu członka rodziny z kwoty 300 zł, zostały podniesione do kwoty 500 zł. Z tytułu zgonu członka związku, zasiłek statutowy z kwoty 500 zł, został podniesiony do kwoty 1000 zł.