Zapraszamy wszystkich pracowników do wstępowania do naszej organizacji związkowej. Deklaracja członkowska dostępna jest w zakładce "Dokumenty". Zapraszamy.

Informacje po pikiecie 18-10-2021


pikieta

W dniu wczorajszym 18 października 2021r wspólnie z pracownikami i kilkunastoma innymi organizacjami związkowymi spotkaliśmy się pod siedzibą PP S.A. ul Rodziny Hiszpańskich 8 pod hasłem Obchody Dnia Łącznościowca. Z tego miejsca jeszcze raz wszystkim dziękujemy za wzięcie udziału. Niestety, powodów do świętowania nie było, ale za to była okazja by przedstawić kierownictwu spółki wiele gorzkich słów oraz złożyć petycję wraz przygotowanymi postulatami przez stronę społeczną, z którymi można zapoznać się tutaj.

Niestety, ale według przekazanych nam na miejscu informacji przedstawicieli Zarządu Poczty Polskiej S.A. nie było na miejscu, prócz wiceprezesa Bodzionego, którego w ubiegłym tygodniu zaprosiliśmy do włączenia się w nasze przedsięwzięcie. Niestety, mailowo domówił. Koleżanki, które udały się z petycją i postulatami do sekretariatu spółki, spotkały wiceprezesa Bodzionego, który ponownie odmówił spotkania z pracownikami, zasłaniając się licznymi obowiązkami. Nie spodziewaliśmy się, że przedstawiciel pracowników w Zarządzie PP S.A. pan Andrzej Bodziony, w taki sposób zlekceważy pracowników. Podobnie zrobiła pani Magdalena Lebiedź, kilka miesięcy temu wybrana przez pracowników do ich reprezentowania w Radzie Nadzorczej. Również odmówiła spotkania z pracownikami, pomimo wcześniejszego wysłania jej zaproszenia. Zastanowić się w tym miejscu należy, kogo w organach spółki te osoby reprezentują, skoro nie znajdują czasu na spotkanie z załogą. Petycje wraz postulatami osobiście odebrał pełnomocnik dyrektora PKL pan Michał Frankiewicz. W zasadzie jako jedyny przedstawiciel spółki, wyszedł do zgromadzonych i w krótkich słowach złożył pracownikom życzenia z okazji Dnia Łącznościowca.

Wskutek złożonej petycji i postulatów, czekamy cierpliwie do 25 października 2021r na odpowiedź ze strony pracodawcy. Jakie dalsze działania wspólnie z innymi związkami zawodowymi podejmiemy, zależeć to będzie od stanowiska pracodawcy na przedłożone postulaty.