Zapraszamy wszystkich pracowników do wstępowania do naszej organizacji związkowej. Deklaracja członkowska dostępna jest w zakładce "Dokumenty". Zapraszamy.

Informacje dla Członków WZZPP


W dniu 21 października odbyły się wybory do Komisji Terenowej nr 2 WZZPP, gdzie ponownie na funkcję Przewodniczącego wybrany został kolega Grzegorz Michalak, któremu serdecznie gratulujemy.

W dniach 26-27 października odbyło się spotkanie Zarządu WZZPP. Głównym tematem był spór zbiorowy oraz podsumowanie strajku ostrzegawczego. Zapadły również kluczowe decyzje, jakie dalsze kroki z naszej strony będą podjęte. Szczegóły u Przewodniczących Komisji Terenowych lub piszcie na nasz adres mail: zarzad@wzzpp.pl  (informacje udzielane będą wyłącznie członkom WZZPP). Z uwagi na upływającą kadencję Zarządu WZZPP w styczniu 2024r wyznaczona została data zwołania Walnego Zebrania Delegatów  na 13 styczeń 2024r. O szczegółach będziemy informować w następnych komunikatach.

Zarząd WZZPP postanowił również uruchomić część środków na wsparcie Członków WZZPP w okresie zbliżających się świąt. W związku z tym zwracamy się wyłącznie do naszych Członków o przesyłanie na nasz adres poczty elektronicznej: zarzad@wzzpp.pl w przedstawionej poniżej formie informacji:

Imię i nazwisko – numer rachunku bankowego

Bardzo prosimy nie wysyłać tych danych na inne adresy poczty elektronicznej lub smsem do poszczególnych Członków Zarządu WZZPP, a tylko i wyłącznie na nasz adres poczty elektronicznej.

Najpóźniej 6 grudnia 2023r na przesłane przez Was dane (imię nazwisko – numer rachunku bankowego) wpłynie od nas drobny upominek.