Członkiem naszej organizacji może zostać każdy pracownik grupy kapitałowej Poczty Polskiej S.A. Zapraszamy.

Czy wiecie, że…


Czy, wiecie że...

Czy wiecie, że najefektywniej pracują na uzyskanie premii pracownicy administracyjni? Każdy pion w PP S.A., jednostka organizacyjna ma nałożone zadania, plany do wykonania, od których zależy otrzymanie premii zadaniowej. W zależności jaki wynik osiągnie jednostka, premia jest uruchomiona, lub nie.

Ciekawostką jest, w jakim procencie poszczególne piony, jednostki organizacyjne realizują swoje plany, zadania. Poniżej wskaźniki za pierwsze dwa miesiące 2019r z poszczególnych jednostek:

 • Biuro Kontrolingu Grupy Kapitałowej w miesiącu styczniu 2019 osiągnęło 180,07% planu wykonanych zadań, w lutym odnotowali niewielki spadek, bo wykonali zaledwie 146,84%
 • Biuro Skarbowości w miesiącu styczniu 2019 osiągnęło 175,58% planu wykonanych zadań, w lutym też odnotowali spadek, bo wykonali zaledwie 123,96%
 • Biuro Zarządu w miesiącu styczniu 2019 osiągnęło 169,07% planu wykonanych zadań, w lutym spadek na 157,48%
 • CS- Centrum Szkoleniowe w styczniu 2019 osiągnęło 167,40% planu wykonanych zadań, w lutym 146,20%
 • Biuro Filatelistyki w miesiącu styczniu 2019 osiągnęło 161.72% planu wykonanych zadań, w lutym też spadek, bo tylko 103,82%
 • Biuro Marketingu w miesiącu styczniu 2019 osiągnęło 152,52% planu wykonanych zadań, w lutym troszkę gorszy wynik, bo 101,58%
 • Biuro Jakości Procesów w miesiącu styczniu osiągnęło 146,92% planu wykonanych zadań, w lutym na zbliżonym poziomie, bo 143,20%
 • Biuro Prawne i Nadzoru Właścicielskiego w miesiącu styczniu 2019 osiągnęło 137,45% planu wykonanych zadań, w lutym odnotowano wzrost do poziomu 142,35%
 • Biuro Strategii Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej w miesiącu styczniu 2019 osiągnęło 136,21% planu wykonanych zadań, w lutym wzrost do 139,61%
 • Biuro Regulacyjne w miesiącu styczniu 2019 osiągnęło 130,83% planu wykonanych zadań, w lutym wskaźnik w górę do poziomu 134,08%
 • Biuro Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem w styczniu 2019 osiągnęło 129.90% planu wykonanych zadań, w lutym delikatny spadek 117,09%
 • Stała Komisja Inwentaryzacyjna w miesiącu styczniu 2019 osiągnęła 106,14% planu wykonanych zadań, w lutym niemały wzrost 177,93%
 • PI – Pion Infrastruktury w styczniu 2019 osiągnął 109,80% planu wykonanych zadań, w lutym 105,10%
 • PS – Pion Sprzedaży (bez RS) w styczniu 2019 osiągnął 102,36% planu wykonanych zadań, w lutym zaś spadek do 98,33%
 • Biuro Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Ochrony Przeciwpożarowej, Biuro Architektury Sieci Logistycznej, PKL, CR, COF, PIT, PPO, Region Centralny PPO, w styczniu i lutym wykonanie planu na poziomie 100%

Jak to wygląda w pozostałych jednostkach, głównie tych, na których spoczywa ciężar wypracowywania przychodów PP S.A. :

 • Regiony PPO w styczniu oraz lutym osiągnąły po 100% planu wykonanych zadań
 • POL w styczniu 2019 osiągnął 100,72% planu wykonanych zadań, w lutym zaś 101,35%
 • Regiony Sieci w styczniu 2019 w większości wykonały plan zadań przekraczając minimalnie poziom 100%, jednak w miesiącu lutym na 17 RS zaledwie 7 RS wykonało plan zadań, przekraczając o nie wiele poziom 100%.

Wszelkie wnioski, oceny, pozostawiamy pracownikom.