Strajk ostrzegawczy w Poczcie Polskiej S.A. 11-10-2023r w godzinach 08:00 - 10:00 !!!

Czy wiecie, że…


Czy, wiecie że...

Czy wiecie, że najefektywniej pracują na uzyskanie premii pracownicy administracyjni? Każdy pion w PP S.A., jednostka organizacyjna ma nałożone zadania, plany do wykonania, od których zależy otrzymanie premii zadaniowej. W zależności jaki wynik osiągnie jednostka, premia jest uruchomiona, lub nie.

Ciekawostką jest, w jakim procencie poszczególne piony, jednostki organizacyjne realizują swoje plany, zadania. Poniżej wskaźniki za pierwsze dwa miesiące 2019r z poszczególnych jednostek:

 • Biuro Kontrolingu Grupy Kapitałowej w miesiącu styczniu 2019 osiągnęło 180,07% planu wykonanych zadań, w lutym odnotowali niewielki spadek, bo wykonali zaledwie 146,84%
 • Biuro Skarbowości w miesiącu styczniu 2019 osiągnęło 175,58% planu wykonanych zadań, w lutym też odnotowali spadek, bo wykonali zaledwie 123,96%
 • Biuro Zarządu w miesiącu styczniu 2019 osiągnęło 169,07% planu wykonanych zadań, w lutym spadek na 157,48%
 • CS- Centrum Szkoleniowe w styczniu 2019 osiągnęło 167,40% planu wykonanych zadań, w lutym 146,20%
 • Biuro Filatelistyki w miesiącu styczniu 2019 osiągnęło 161.72% planu wykonanych zadań, w lutym też spadek, bo tylko 103,82%
 • Biuro Marketingu w miesiącu styczniu 2019 osiągnęło 152,52% planu wykonanych zadań, w lutym troszkę gorszy wynik, bo 101,58%
 • Biuro Jakości Procesów w miesiącu styczniu osiągnęło 146,92% planu wykonanych zadań, w lutym na zbliżonym poziomie, bo 143,20%
 • Biuro Prawne i Nadzoru Właścicielskiego w miesiącu styczniu 2019 osiągnęło 137,45% planu wykonanych zadań, w lutym odnotowano wzrost do poziomu 142,35%
 • Biuro Strategii Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej w miesiącu styczniu 2019 osiągnęło 136,21% planu wykonanych zadań, w lutym wzrost do 139,61%
 • Biuro Regulacyjne w miesiącu styczniu 2019 osiągnęło 130,83% planu wykonanych zadań, w lutym wskaźnik w górę do poziomu 134,08%
 • Biuro Kontroli i Zarządzania Bezpieczeństwem w styczniu 2019 osiągnęło 129.90% planu wykonanych zadań, w lutym delikatny spadek 117,09%
 • Stała Komisja Inwentaryzacyjna w miesiącu styczniu 2019 osiągnęła 106,14% planu wykonanych zadań, w lutym niemały wzrost 177,93%
 • PI – Pion Infrastruktury w styczniu 2019 osiągnął 109,80% planu wykonanych zadań, w lutym 105,10%
 • PS – Pion Sprzedaży (bez RS) w styczniu 2019 osiągnął 102,36% planu wykonanych zadań, w lutym zaś spadek do 98,33%
 • Biuro Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Ochrony Przeciwpożarowej, Biuro Architektury Sieci Logistycznej, PKL, CR, COF, PIT, PPO, Region Centralny PPO, w styczniu i lutym wykonanie planu na poziomie 100%

Jak to wygląda w pozostałych jednostkach, głównie tych, na których spoczywa ciężar wypracowywania przychodów PP S.A. :

 • Regiony PPO w styczniu oraz lutym osiągnąły po 100% planu wykonanych zadań
 • POL w styczniu 2019 osiągnął 100,72% planu wykonanych zadań, w lutym zaś 101,35%
 • Regiony Sieci w styczniu 2019 w większości wykonały plan zadań przekraczając minimalnie poziom 100%, jednak w miesiącu lutym na 17 RS zaledwie 7 RS wykonało plan zadań, przekraczając o nie wiele poziom 100%.

Wszelkie wnioski, oceny, pozostawiamy pracownikom.