Zapraszamy wszystkich pracowników do wstępowania do naszej organizacji związkowej. Deklaracja członkowska dostępna jest w zakładce "Dokumenty". Zapraszamy.

Czas na nowy rozdział.


Czasem warto łączyć siły i wspólnie razem zmierzać w jednym kierunku nawet, jeśli są dostrzegalne drobne różnice. Lepiej się skupić na tym, co łączy, co można osiągnąć razem, wspierając się nie rywalizując. Zwłaszcza, jeśli korzyści wspólnych działań mogą przełożyć się na poprawę warunków pracy pracowników. Skoro pojawia się pewna alternatywa i można spróbować, to należy to zrobić.

I tak 26 lipca 2019r Zarząd WZZPP podjął Uchwałę, wskutek której rozpoczynamy nowy rozdział w naszej działalności. Wskutek podjętej Uchwały Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty przystąpił do Związkowej Alternatywy.