Członkiem naszej organizacji może zostać każdy pracownik grupy kapitałowej Poczty Polskiej S.A. Zapraszamy.

Cd nieuregulowanych spraw kierowców PPO


ochrona

31 stycznia 2019 pisaliśmy o nieuregulowanej sprawie kierowców PPO, w której to koledzy z Komisji Terenowej nr 6 WZZPP zwrócili się pisemnie do Dyrektora Regionu PPO Południe. W tej sprawie przyszła odpowiedź, którą można przeczytać tutaj. Wszakże poruszone w piśmie kolegów z KT nr 6 kwestie nie zostały uregulowane do końca, ale jak można przeczytać w odpowiedzi, sprawy idą w dobrym kierunku. Do tematu z pewnością będziemy powracać.