Zapraszamy wszystkich pracowników do wstępowania do naszej organizacji związkowej. Deklaracja członkowska dostępna jest w zakładce "Dokumenty". Zapraszamy.

Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra


Wyrok

„Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra – cudze winy mamy na oku, własne za plecami” tak można w skrócie podsumować działalność Pracodawcy jakim jest PP S.A.

Coraz więcej spraw sądowych z powództwa pracowników lub byłych pracowników PPS.A. w sądach pracy przegrywa. Pomimo to nadal nagminnie łamane są prawa pracowników przez Spółkę. Żadnej odpowiedzialności ze strony zarządzających za fatalne w skutkach ich decyzje. Nie tylko cierpi na tym wizerunek firmy, ale również są to znaczne koszty. Gdy złą decyzję podejmie szeregowy pracownik, pomyli się, wyciągane są wobec niego wszelkie możliwe konsekwencje, włącznie z odpowiedzialnością finansową. Im wyżej, tym bardziej jakakolwiek odpowiedzialność zanika. Stąd czas najwyższy to zmienić. WZZPP podejmie wszelkie możliwe kroki, by tę patologię zlikwidować.

Jak PP S.A. sama się ośmiesza, nie tylko niszczy swój wizerunek, ale i pracowników, można przeczytać w jednym z wyroków sądowych –  Sygn. akt XP 67/18.