Zapraszamy wszystkich pracowników do wstępowania do naszej organizacji związkowej. Deklaracja członkowska dostępna jest w zakładce "Dokumenty". Zapraszamy.

Acri umbra nebula, czyli ostry cień mgły…


Dziś przedstawiciele związków zawodowych zostali pisemnie poinformowani, że Poczta Polska S.A.  będzie zmuszona dokonać znacznej redukcji kosztów funkcjonowania. Z treści pisma dowiadujemy się, że prognozowany jest dalszy spadek przychodów. W zasadzie oznacza to, że sytuacja ekonomiczna spółki już dziś jest zła, za kilka kolejnych miesięcy będzie tylko gorsza. Na tę chwilę ratunkiem dla finansów PP S.A. jest decyzja Zarządu Poczty Polskiej o braku wypłaty premii rocznej dla pracowników spółki nieobjętych postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Według oficjalnych danych takich pracowników jest około 300. Zakładając średnią wypłatę premii rocznej dla jednego pracownika w wysokości 20000 zł, daje to kwotę około 6 mln zł. Jak na dość poważne kłopoty finansowe i przewidywany dalszy spadek przychodów, jest to kropla w morzu potrzeb. Aczkolwiek taki gest jest godny pochwały, że oszczędności Kierownictwo firmy zaczyna od siebie. Pytanie jakie należy postawić, czy jeszcze dalej idące kroki w swoim kierunku poczyni, czy też za chwilę zacznie zaglądać do kieszeni pracowników. Najbliższe dni, tygodnie dadzą odpowiedź na to pytanie. Niestety, ale i Pocztę Polską S.A. dopadł również… ostry cień mgły…