Członkiem naszej organizacji może zostać każdy pracownik grupy kapitałowej Poczty Polskiej S.A. Zapraszamy.

Tag: P/WZZ/19/19