Członkiem naszej organizacji może zostać każdy pracownik grupy kapitałowej Poczty Polskiej S.A. Zapraszamy.

Region Rzeszowski


Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty
Komisja Terenowa nr 4

ul. Mickiewicza 12  36-200 Brzozów
Przewodniczący: Bogdan Kielar 
tel: 519-064-105  mail: bogdankielar@wzzpp.pl