Zachęcamy wszystkich pracowników do wstępowania do WZZPP! Siłą związku są zrzeszeni w nim pracownicy! Im nas będzie więcej, tym większa nasza siła działania!

Region Rzeszowski


Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty
Komisja Terenowa nr 4

ul. Mickiewicza 12  36-200 Brzozów
Przewodniczący: Bogdan Kielar 
tel: 519-064-105  mail: bogdankielar@wzzpp.pl