Członkiem naszej organizacji może zostać każdy pracownik grupy kapitałowej Poczty Polskiej S.A. Zapraszamy.

Region Olsztyński


Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty
Komisja Terenowa nr 3

ul. Stanisława Hozjusza 1  14-500 Braniewo
Przewodniczący: Józef Grabarczyk 
 tel: 519-064-109 mail: jozefgrabarczyk@wzzpp.pl